sreda, 26 jun

Oprema

DIZALICA PL MB800S/150

dizalica01

MAKSIMALNA RADNA VISINA 41,5 m

BRZINA 20m/min

27 SEKCIJA

NOSIVOST 1000 kg

NOVA - RADILA SAMO NA JEDNOM GRADILIŠTU

ISPORUČENA 20.08.2008. GODINE

ZA CENU PITATI U LIPAKSU

Naše prednosti:
Ne naplaćujemo troškove opomene
Ne obračunavamo interkalarnu kamatu
Kurs po kojem se plaćaju sve obaveze je srednji kurs Narodne banke Srbije
Fiksna kamatna stopa