sreda, 26 jun

Šta finansiramo?

slide 01

Lipaks doo Beograd finansira nabavku:

• Poljomehanizacije

• Autobusa

• Teretnog programa

• Putničkih vozila

• Sve vrste opreme za privredu i industriju

Naše prednosti:
Ne naplaćujemo troškove opomene
Ne obračunavamo interkalarnu kamatu
Kurs po kojem se plaćaju sve obaveze je srednji kurs Narodne banke Srbije
Fiksna kamatna stopa