četvrtak, 14 novembar

Ponuda vraćenih predmeta lizinga

slide 03A